De lokale, politieke vertegenwoordigers waren te gast bij Curio waar door het Logistiek Platform Roosendaal het politieke, logistieke debat werd gevoerd. Gespreksleider Maarten van den Boom, presentator Zuidwest TV, confronteerde de vertegenwoordigers met een aantal pittige stellingen op het gebied van arbeidsmarkt, infrastructuur, onderwijs en ondernemersklimaat.

De rode draad in de response was dat de politiek ( de overheid ) het samen wilt doen met de ondernemers. Sjel Wijngaards riep de politiek op om het voortouw te nemen waar het gaat om duidelijkheid voor de logistieke ondernemers over de regelgeving, zeker waar het gaat om lokale milieuregels, zoals de milieu zone.

LPR bedankt de politieke vertegenwoordigers voor hun deelname en wenst hen veel succes bij de verkiezingen en de formatie.

Foto’s © Logistiek Platform Roosendaal