WELKOM BIJ LOGISTIEK PLATFORM ROOSENDAAL

Logistiek Platform Roosendaal is een nauw samenwerkingsverband van Roosendaalse gemeente en ondernemers (en vanuit de direct omliggende Gemeenten) die actief zijn in transport, logistiek en handel.

Roosendaal kent een diversiteit aan ondernemingen in de logistieke sector. Door samenwerking, zowel onderling als met overheidsinstanties en brancheorganisaties, kunnen we het vestigingsklimaat, de dienstverlening, infrastructuur en aansluiting van logistiek onderwijs op het bedrijfsleven verbeteren.

Daarvoor zijn plannen nodig. Plannen die leden gezamenlijk maken en realiseren. Plannen die niet alleen de regio Roosendaal maar ook uw organisatie sterker maken. Wordt ook lid/partner.

Met de steun van Gemeente Roosendaal richten de inspanningen van het platform zich op vraagstukken die voor de Gemeente en regio Roosendaal van logistiek belang zijn:

  • infrastructuur
  • ontwikkelingen in werkgelegenheid en arbeidsmarkt
  • samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
  • vestigingsbeleid industrieterreinen
  • handelsklimaat
  • ontwikkeling van de regio
  • bevorderen van samenwerking
  • netwerkmogelijkheden

Naast de continue aandacht voor deze punten, biedt het Platform ook alle gelegenheid tot netwerken en het bevorderen van de onderlinge samenwerking in de regio.