Uitnodiging netwerkbijeenkomst
12 september

Beste geïnteresseerde, 

We nodigen je graag alvast uit voor de eerstvolgende netwerkbijeenkomst van STO West-Brabant Midden. Tijdens onze netwerkbijeenkomst gaan we naar de vijf thema’s uit onze regio kijken: biobased toepassingen in de bouw, energietransitie & duurzaamheid, smart farming, smart logistics en smart mobility.

Datum:  12 september 2022
Tijd:      16.00-17.30
Locatie: Bouwschool Breda, Biesdonkweg 31, 4826 KS Breda

We hopen je daar te zien!

Aanmelden kan via deze link.

Met vriendelijke groet,
namens Techniektalenten
Sanne Ligtvoet