Security in Roosendaalse Logistiek

Donderdag 13 oktober jl. was er een bijeenkomst over Security in Roosendaalse Logistiek waarbij burgemeester Han van Midden de opening speech heeft verzorgd.

Het was een geslaagde bijeenkomst die door het Platform voor Veilig Ondernemen, in samenwerking met het Logistiek Platform Roosendaal, is verzorgd, omdat de sprekers van o.a. de Park Rangers, Security Manager van Jan de Rijk Logistics, Team Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van begin tot eind de aanwezigen wisten te boeien en ons attendeerden op zaken waar U als lid soms nog niet aan denkt of rekening mee houdt om de veiligheid van U en Uw medewerkers in de Logistiek te behouden. Vooral de laatste spreker, Toon Walravens,  boeide enorm omdat hij praktijk ervaringen aan het licht bracht die juist die veiligheid in de logistiek in gevaar brengen. Kortom een succes.