Uw privacy

Logistiek Platform Roosendaal (LPR) vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Met dit privacybeleid geven wij u duidelijke en transparante informatie over de wijze waarop LPR persoonsgegevens verwerkt van leden en relaties.

Wij:

 • vermelden duidelijk – via deze privacyverklaring – met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden;
 • verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van onze verenigings-doelstellingen en uw toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LPR – Logistiek Platform Roosendaal, Postbus 1032,
  4700 BA Roosendaal.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor LPR uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan leden en relaties verzamelt en verwerkt LPR hiertoe contactgegevens, w.o. naam, functie, zakelijk en/of mobiel telefoonnummer en zakelijk (email)adres.

 • Wanneer uw bedrijf een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Wanneer u inschrijft voor informatiebijeenkomsten, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om leden en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Nieuwsbrief en e-mail

Wij versturen een nieuwsbrief waarmee wij leden en overige relaties informeren over ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt op uw verzoek direct verwijderd uit de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten sluiten wij (LPR) met deze derden (partners) een verwerkersovereenkomst af.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt LPR gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

LPR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien LPR een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop LPR uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Logistiek Platform Roosendaal, t.a.v. Het Secretariaat, Postbus 1032, 4700 BA Roosendaal of e-mail: info@logistiekplatformroosendaal.nl