Hoe wonen, werken en leven we in 2030?

De voorontwerp-omgevingsvisie is klaar!

Vanaf maandag 5 juli is het voorontwerp van de Omgevingsvisie met de titel: Roosendaal, Verbonden stad, vrijgegeven voor inspraak. Omdat u heeft bijgedragen en meegedacht over hoe we wonen, werken en leven in de toekomst, bent u vast nieuwsgierig naar dit voorontwerp.

We gaan de komende weken inwoners, bedrijven en organisaties in Roosendaal informeren over wat de omgevingsvisie inhoudt, hoe deze tot stand gekomen is en welke belangrijke keuzes we daarin maken voor de toekomst.

Dat doen we met:

  • Een speciale uitzending op ZuidWestTV en een livestream op Facebook van de gemeente, op woensdag 7 juli tussen 19:00 en 20:00 uur.
  • Een aantal artikelen in de Roosendaalse Bode over de inhoud en belangrijkste pijlers van de omgevingsvisie.
  • Een inloopmoment op locatie waarop mensen vragen kunnen stellen op dinsdagavond 20 juli en een digitaal moment op woensdag 21 juli.
  • Posters en digitale schermen door de stad en de dorpen vanaf de tweede helft van juli.

Wilt u dit onder de aandacht brengen?

Deel dan het bericht van de gemeente Roosendaal over de uitzending aanstaande woensdag via Facebook, LinkedIn of Instagram of verwijs mensen waarvan u denkt dat die willen reageren naar de link op de gemeentelijke website.

Bron: Gemeente Roosendaal

Fotografie: Peter van Strijen