Logistiek Platform Roosenaal

Roosendaal ontwikkelt zich ook steeds meer als logistiek knooppunt voor het vervoer van (bulk) goederen over water. In samenspraak met de bedrijven kijkt de Gemeente Roosendaal naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor terminals als lokaal service- en overslagpunt. Het Logistiek Platform Roosendaal denkt in deze ontwikkelingen mee.